فروش سنسور pH با کابل و ترانسمیتر

سنسور pH درطول ۳۲ سانت با ترانسمیتر کابل ۵متری